Luchtfoto's

Luchtfoto's met een vlieger

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


project:201006_hotel_new_york

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
project:201006_hotel_new_york [2011/09/01 22:02]
hansel
project:201006_hotel_new_york [2016/10/16 16:42] (huidige)
Regel 2: Regel 2:
  
  
-<​blockquote>​Wikipedia:​ De Kop van Zuid is gelegen op de zuidoever van de Nieuwe Maas tegenover het centrum van de stad. De wijk is vrij jong en bestaat uit de Wilhelminapier en de V begrensd door de Rosestraat / spoorlijn Rotterdam-Dordrecht enerzijds en de Hilledijk / Hillestraat / Rijnhaven anderzijds.+<​blockquote>​{{gallery>:​project:​kop_van_zuid:​kop_van_zuid.jpg?​250x140&​lightbox }}Wikipedia: De Kop van Zuid is gelegen op de zuidoever van de Nieuwe Maas tegenover het centrum van de stad. 
  
 De Kop van Zuid is en wordt gebouwd op voormalige, in onbruik geraakte haventerreinen rond de Binnenhaven,​ Entrepothaven,​ Spoorweghaven,​ Rijnhaven en de Wilhelminapier. Door dit gebied om te vormen tot (te vullen met) stedelijk gebied, en door goede verbindingen aan te leggen, wordt gepoogd Noord en Zuid met elkaar te verenigen. De Kop van Zuid is en wordt gebouwd op voormalige, in onbruik geraakte haventerreinen rond de Binnenhaven,​ Entrepothaven,​ Spoorweghaven,​ Rijnhaven en de Wilhelminapier. Door dit gebied om te vormen tot (te vullen met) stedelijk gebied, en door goede verbindingen aan te leggen, wordt gepoogd Noord en Zuid met elkaar te verenigen.
 </​blockquote>​ </​blockquote>​
-<​blockquote>​[[http://​www.hotelnewyork.nl/​index.php/​nl/​over-hotel-new-york/​toen-en-nu|hotelnewyork.nl]]:​+<​blockquote>​{{gallery>:​project:​kop_van_zuid:​hotel_new_york.jpg?​250x140&​lightbox&​crop }}[[http://​www.hotelnewyork.nl/​index.php/​nl/​over-hotel-new-york/​toen-en-nu|www.hotelnewyork.nl]]:​
 In vroeger tijden vertrokken vanuit Rotterdam vele Europeanen om armoede en/of geloofsvervolging te ontvluchten. ​ In vroeger tijden vertrokken vanuit Rotterdam vele Europeanen om armoede en/of geloofsvervolging te ontvluchten. ​
 +
 De landverhuizers gingen massaal aan boord in Rotterdam en kwamen veelal aan in New York, stad in The Promised Land: Amerika! Amerika! De landverhuizers gingen massaal aan boord in Rotterdam en kwamen veelal aan in New York, stad in The Promised Land: Amerika! Amerika!
 Na ruim 100 jaar vervoer van passagiers verliet in 1971 de Nieuw Amsterdam de Maasstad voor zijn laatste oversteek. Na ruim 100 jaar vervoer van passagiers verliet in 1971 de Nieuw Amsterdam de Maasstad voor zijn laatste oversteek.
Regel 14: Regel 15:
 ===== Kaart ===== ===== Kaart =====
  
-<googlemap ​type="​map"​ width="​800px"​ height="​300px"​ zoom="​13"​ lat="​51.9043" ​lon="​4.4830">​51.9043,​4.4827,​ Camera</googlemap>+<googlemap3 ​type="​map"​ width="​800px"​ height="​300px"​ zoom="​13"​ lat="​51.9043" ​lng="​4.4830">​51.9043,​4.4827,​ Camera;</googlemap3>
  
 The map shows the approximate location of my camera: the old '​Holland Amerika Lijn' terminal, now Hotel New York, near Rotterdam'​s city centre. ​ The map shows the approximate location of my camera: the old '​Holland Amerika Lijn' terminal, now Hotel New York, near Rotterdam'​s city centre. ​
project/201006_hotel_new_york.1314907365.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/10/16 16:42 (Externe bewerking)