User Tools

Site Tools


project:2011_maeslantkering_rozenburg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

project:2011_maeslantkering_rozenburg [2016/10/16 16:42] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Maeslantkering (tussen Maasluis - Rozenburg en Hoek van Holland) ======
 +
 +Deze luchtfoto's van de Maeslantkering zijn genomen vanaf de zuidkant van de kering (Noordzeeweg, een paar kilometer vanaf Rozenburg). Deze kering is een belangrijk onderdeel van de Deltawerken, een verdedigingssysteem tegen hoogwater uit zee.
 +
 +Op de achtergrond van sommige foto's zijnde de vierde- en vijde Petroleumhaven te zien. De camera waarmee de foto's zijn gemaakt hing aan de lijn van een vlieger. Ondanks de stevige bries (Bf 4-5) waren de meeste opnamen mooi scherp.
 +
 +<blockquote>{{:project:2011_maeslantkering:maeslantkering_1865.jpg?nolink&300x150 }}De Maeslantkering bij Hoek van Holland ligt in de Nieuwe Waterweg. Dit spectaculaire bouwwerk is onderdeel van de Deltawerken en vormt samen met de [[201105_hartelkering|Hartelkering]] en dijkverbreding Rozenburg de Europoortkering. De Maeslantkering is belangrijk bij de bescherming van Zuid-Holland tegen hoogwater vanuit de Noordzee. 
 +
 +Source: [[http://www.rijkswaterstaat.nl/water/feiten_en_cijfers/dijken_en_keringen/europoortkering/maeslantkering/index.aspx|http://www.rijkswaterstaat.nl/]]
 +</blockquote>
 +
 +Zie ook: [[201009_maeslantkering|foto's van de proefsluiting in 2010]] en eerdere [[201002_maeslantkering_hoek_van_holland|detailopnamen van de kering]]
 +
 +**ENGLISH**: The Maeslantkering is one of the devices designed to stop the sea in case of dangerous storms. I sure hope it works: the floor of my house (Zevenkamp, Rotterdam) is 6 meter below sea level... This thing is HUGE! 
 +
 +
 +===== Kaartje met positie van de camera =====
 +
 +<googlemap type="hybrid" width="800px" height="300px" zoom="13" lat="51.95146" lon="4.162917">51.95146,4.162917, Camera</googlemap>
 +
 +===== Foto's van de Maeslantkering =====
 +
 +Deze foto's zijn genomen op 16 september 2011. De camera hing an de lijn van een vlieger. The images have been taken with a camera lifted by a kite. 
 +
 +{{gallery>2011_maeslantkering?3&240x160&crop&2000X2000&lightbox}}
 +
 +
 +**Terug naar het [[:project:|overzicht]]**..
  
project/2011_maeslantkering_rozenburg.txt ยท Last modified: 2016/10/16 16:42 (external edit)