User Tools

Site Tools


project:201403_botlekbrug

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

project:201403_botlekbrug [2016/10/16 16:42]
project:201403_botlekbrug [2020/12/01 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== A-Lanes A15: Bouw van de nieuwe Botlekbrug ======
 +
 +Luchtfoto's van de nieuwe Botlekbrug in aanbouw. Inmiddels zijn de zes torens van elk 58 meter hoog gereed. Voor de zes torens is in totaal 5.300 m3 beton gestort. Het bouwen van een nieuwe Botlekbrug maak deel uit van het veel grotere //Project Verbreding A15 (ook wel A-Lanes A15)//, de belangrijkste verkeersader in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Het consortium dat het project uitvoert, bestaat uit Ballast Nedam, John Laing, Strabag en Strukton.  Zie ook de foto's van **[[201308_botlekbrug| augustus 2013]] en [[201312_botlekbrug| december 2013]] **.
 +
 +Het wordt echt een enorme constructie: per brugdeel komen er 2 enorme contragewichten die ieder 2.500 ton wegen (per stuk zwaarder dan een van de torens!). Zo'n contragewicht wordt gedragen door 32 kabels van 90 mm en bediend via 16 kabels van 50 mm.
 +
 +{{ :project:201403_botlek/botlekbrug-06559.jpg?nolink&800x240 }}
 +
 +De foto's zijn genomen op 15 maart 2014 met een camera aan de lijn van een vlieger. De donkere maar heldere lucht  zorgden voor mooie beelden. Het kaartje geeft de vliegerlocatie aan.
 +
 +
 +<blockquote>{{:project:201403_botlek:botlekbrug-06558.jpg?nolink&300x180 }} Projectinformatie van [[http://www.verbredinga15.nl/public/A15/hetproject/Paginas/Hefbrug-van-wereldformaat.aspx|verbredinga15.nl]]: 
 +De Botlekbrug is onderdeel van een druk knooppunt van spoor-, weg- en vaarverkeer. De huidige Botlekbrug is een knelpunt voor vrachtverkeer en scheepvaartverkeer, omdat hij te smal en te laag is en vaak open moet voor de scheepvaart.
 +
 +De nieuwe Botlekbrug wordt aanzienlijk groter dan de huidige. De brug wordt breder, zodat het scheepvaartverkeer van beide kanten tegelijk onder de brug door kan varen. Bovendien wordt hij hoger, waardoor de brug minder vaak open hoeft. De nieuwe Botlekbrug wordt zelfs de hoogste hefbrug van Europa. Net als in de huidige situatie zal het vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen over de nieuwe brug rijden, en niet door de Botlektunnel. Dit heeft te maken met de veiligheid van het overige verkeer.
 +
 +De werkzaamheden aan de brug zijn eind 2011 gestart. In het voorjaar van 2014 worden de beide hefdelen gemonteerd. Het werk duurt tot begin 2015. 
 +
 +</blockquote>
 +
 +===== Kaart =====
 +{{url>https://maps.google.com/?t=h&q=51.8700136,4.3289566&z=13&output=embed 100%,350px}}
 +====== Foto's van de nieuwe Botlekbrug in aanbouw ======
 +
 +{{gallery>201403_botlek}}
 +
 +**Terug naar het [[:project:|overzicht]]**..
 +