User Tools

Site Tools


project:kapotte_stuw_grave

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
project:kapotte_stuw_grave [2017/01/07 16:22]
project:kapotte_stuw_grave [2020/12/01 11:11] (current)
hansel [Kaarten]
Line 1: Line 1:
 +====== Kapotte stuw bij Grave ======
 +
 +{{:project:grave:grave-01.jpg?450&nolink |Kapotte stuw bij Grave}}Op 29 december 2016 is de stuw bij Grave kapot gevaren door een binnenvaartschip. Het schip botste in dichte mist tegen de John S. Thompsonbrug over de Maas op de N324 bij Grave en Nederasselt. Het schip heeft een kapitale fout gemaakt: het is op de stuw ingevaren i.p.v. de ernaast gelegen sluis te nemen. ([[#kapotte_stuw_bij_grave_maas|1ste fotoserie]])
 +
 +De kapotte stuw heeft grote problemen voor de scheepvaart veroorzaakt: het waterpeil in de Maas voor de stuw meters gedaald. Omdat er niet snel is ingegrepen (sluiten van sluizen) is het Maas-Waalkanaal ook leeggelopen. Rijkswaterstaat probeert het Maas-Waalkanaal weer te vullen m.b.v. pompen bij Sluis Heumen ([[#sluis_heumen_maas-waalkanaal|2de fotoserie]])
 +
 +Deze foto's zijn op 6 januari 2016 genomen. De camera hing aan de lijn van een vlieger. Met dank aan Huijbert voor de rondleiding in deze voor mijn onbekende streek.
 +===== Kapotte stuw bij Grave, Maas =====
 +Op de laatste foto's uit de serie is goed te zien dat de vistrap droog staat.
 +{{gallery>grave?modsort&grave-*.jpg}}
 +===== Sluis Heumen, Maas-Waalkanaal =====
 +
 +De waterspuitende pompen (zichtbaar op de eerste twee foto's) moeten er voor zorgen dat het waterpeil in het maas-Waalkanaal hoog genoeg wordt om de scheepvaart weer mogelijk te maken.
 +{{gallery>grave?modsort&heumen-*.jpg}}
 +
 +===== Kaarten =====
 +
 +^ [[#kapotte_stuw_bij_grave_maasKapotte|stuw bij Grave, Maas (1st foto serie)]] ^ [[#sluis_heumen_maas-waalkanaal|Sluis Heumen, Maas-Waal kanaal (2de fotoserie)]] ^
 +|{{url>https://maps.google.com/?t=h&q=51.769120,5.736347&z=14&output=embed 450px,300px}}|{{url>https://maps.google.com/?t=h&q=51.769774,5.851128&z=14&output=embed 450px,300px}}|
 +
 +
 +**Terug naar het [[:project:|overzicht]]**..