User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
start [2020/11/28 16:30]
213.233.203.103 created
start [2020/11/29 17:03] (current)
hansel
Line 1: Line 1:
-====== test van hans ======+ 
 +====== De Nieuwe Fotovlieger, een bijzonder perspectief ====== 
 + 
 +De beelden op deze site zijn vliegerfoto's: de camera hangt aan de lijn van een vlieger. Deze bijzondere vorm van luchtfotografie heet Kite Aerial Photography of KAP. Vliegerfoto's hebben een eigen en verrassende stijl. Ze worden genomen van een niet al te grote hoogte (10 a 80 meter). Hierdoor ontstaat er een bijzonder perspectief zonder dat de details verloren gaan.   
 + 
 +<blockquote>{{:project:oasis_of_the_seas:oasis-4.jpg?300x150&crop&nolink |Cruise Port Rotterdam}}  
 + 
 +[[luchtfoto_laten_maken|Laat een bijzondere foto maken]] van een project in uitvoering, uw bedrijf, een werktuig, een pand of een mooie omgeving! Voor een flyer of een website. 
 + 
 +Zie ook[[http://www.rotterdamvanboven.nl|Rotterdam van Boven]] 
 +</blockquote> 
 +{{page>project:start&firstseconly}} 
 + 
 +===== Deze site... ===== 
 +Met deze site wil ik het volgende bereiken: 
 + 
 +  *8-) [[:project:|mijn mooiste foto's]] laten zien  
 +  *;-) mijn [[luchtfoto_laten_maken|fotovliegerdiensten aanbieden]] en  [[bestellen|foto's verkopen]]  
 +  *:-\ wat praktische en [[techniek|technische informatie]] geven over mijn hobby 
 +  *8-O [[links|Interessante links]] bewaren 
 + 
 +==== Handig: ==== 
 +  * [[Weer en Wind]] gegevens 
 + 
 + 
  
start.1606577437.txt.gz · Last modified: 2020/11/28 16:30 by 213.233.203.103