User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2020/11/29 12:48]
hansel [Deze site...]
start [2020/11/29 17:03] (current)
hansel
Line 1: Line 1:
  
-====== De Fotovlieger, een bijzonder perspectief ======+====== De Nieuwe Fotovlieger, een bijzonder perspectief ======
  
 De beelden op deze site zijn vliegerfoto's: de camera hangt aan de lijn van een vlieger. Deze bijzondere vorm van luchtfotografie heet Kite Aerial Photography of KAP. Vliegerfoto's hebben een eigen en verrassende stijl. Ze worden genomen van een niet al te grote hoogte (10 a 80 meter). Hierdoor ontstaat er een bijzonder perspectief zonder dat de details verloren gaan.   De beelden op deze site zijn vliegerfoto's: de camera hangt aan de lijn van een vlieger. Deze bijzondere vorm van luchtfotografie heet Kite Aerial Photography of KAP. Vliegerfoto's hebben een eigen en verrassende stijl. Ze worden genomen van een niet al te grote hoogte (10 a 80 meter). Hierdoor ontstaat er een bijzonder perspectief zonder dat de details verloren gaan.  
start.1606650516.txt.gz ยท Last modified: 2020/11/29 12:48 by hansel